Sedmeroslojni karton

Tvornica JAŠKAPACK instalacijom 3 BHS modul–facera ima mogućnost proizvoditi sedmeroslojni valoviti karton od kojeg se dalje proizvode sedmeroslojne oktabine raznih veličina.