Jaškapack proizvodnja valovitog kartona

Izgradnjom proizvodno-poslovnog objekta površine 20 000 četvornih metara organizirana je proizvodnja valovitog kartona i ambalaže iz valovitog kartona.

Permanentnim ulaganjem u opremu, instalirana je industrijska linija za proizvodnju valovitog kartona u C, B, E, F, G valu (dvoslojni, troslojni, četveroslojni, peteroslojni te sedmeroslojni valoviti karton).

Linija njemačkog proizvođača potpuno je kompjuterizirana i bazirana na najmodernijoj tehnologiji za proizvodnju valovitog kartona, godišnjeg kapaciteta 35 000 tona te se JAŠKAPACK ubraja u velike proizvođače valovitog kartona i ambalaže u Republici Hrvatskoj.

U pogonu za preradu valovitog kartona u ambalažu instalirane su najnovije, visokoproduktivne i tehnički najsuvremenije linije koje su u mogućnosti izraditi najzahtjevniju vrstu ambalaže.
Kao primjer možemo navesti da smo jedini proizvođači ambalaže iz sedmeroslojnog valovitog kartona u našoj regiji i šire, te jedini proizvođači „vodonepropusne” ambalaže,ambalaže koja drži i ne propušta vodu. Substituiramo kaširanu ambalažu direktnim offset tiskom na E, F, G mikroval te na taj način pojeftinjujemo proizvodnju kaširane ambalaže.

Tvornica JAŠKAPACK d.o.o. trenutno zapošljava 170 radnika, s tendencijom povećanja broja zaposlenih, a proizvodnja je organizirana u trosmjenskom radu. Posjedujemo vlastiti vozni park od 15 tegljača, tako da gotovu robu dostavljamo kupcu u najkraćem mogućem roku.