Jaškapack proizvodnja valovitog kartona

Pogon za proizvodnju valovitog kartona

Pogon za preradu valovitog kartona u ambalažu

Pogon za lijevanju ambalažu

Od 2019. u proizvodnju puštamo novi proizvod od lijevane ambalaže, kutije za 10 i 30 jaja. 100 % reciklirani materijal bez štetnih boja!