Jaškapack proizvodnja valovitog kartona

Kvalitete valovitog kartona (Ambalaža iz valovitog kartona)

  • Sedmeroslojni valoviti karton ( C+B+C, C+E+C val) u pločama
  • Peteroslojni valoviti karton ( C+B, C+E, B+E, B+F, E+F, E+G, F+G ) u pločama i sloter materijal
  • Četveroslojni valoviti karton (B+E, E+F, E+G) u pločama i sloter materijal
  • Troslojni valoviti karton (C, B, E, F, G val) u pločama i SLMT
  • Dvoslojni valoviti karton (C, B, E valu) u roli

Galerija proizvoda